Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski
Stypendysta, 2011

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ontologia typu wordnet do zarządzania wiedzą w systemie obsługi ruchu turystycznego w mieście Poznań – CITTA (CITTA Ontology)
Wykonawca, 2010

Projekt realizowany w ramach programu "Akademicki Poznań" (grant Miasta Poznań nr RoM. V/3420-52/10 Fn 2625/10) pod kierownictwem prof. dr hab. Z. Vetulaniego.

Technologie przetwarzania tekstu polskiego zorientowane na potrzeby bezpieczeństwa publicznego
Wykonawca, 2008-2010

Projekt realizowany w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (grant MNiSzW nr R0002802) pod kierownictwem prof. dr hab. Z. Vetulaniego.